Program POPŻ - Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża

CharitY
CharitY
Przejdź do treści
PROGRAM POPŻ
PODPROGRAM 2021 PLUS

__________________________________________________
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2021 Plus
CELEM PROGRAMU jest  zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz  uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są:
  1. organizacja  i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z  organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne  zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych  źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej  potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  4. prowadzenie  działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej  potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających  na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  czerwiec 2023 – sierpień 2023
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Radomski Bank Żywności do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
 1. Pomoc  w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu  niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej  liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej  (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz  poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego  kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód
  1. do 14.05.2023 nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie,
  2. od 15.05.2023 nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie,
stanowiąc  systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów  spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 1. Sposób kwalifikacji:*
 • OPS  będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy  żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do  pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL  mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób  kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do  wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane  będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania  pomocy;
 • OPL  mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w  POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do  wytycznych].

* W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1.
Czytaj więcej:
Działania towarzyszące POPŻ:
POPŻ podczas zagrożenia epidemiologicznego:
  
Rezultaty Programu
PODPROGRAM 2021 Plus – efekty

1. Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (powidła śliwkowe),
 • skrobiowe (makaron jajeczny świderki),
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka wieprzowa),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).
Pomoc żywnościowa trafiła do 222 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 3091,2 kilogramów żywności,
 • 377 paczek żywnościowych.

4. W ramach Podprogramu 2021 Plus dla 6 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
 • Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 6 uczestników;
 • Żywieniowo-dietetyczne - 1 spotkanie dla 6 uczestników.

Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża
ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa

720 908 318           720 908 317

KRS 0000059803

Made with WebSite X5
Wróć do spisu treści