SIEPOMAGA.pl

Brakuje niewiele aby utrzymać działania w Schronisku dla najbardziej ubogich, ciężko chorych, niepełnosprawnych mężczyzn.
Otrzymane od Państwa wsparcie zostanie przeznaczone w kolejności:
– 3500 zł lekarze,
– 100 zł pielęgniarka,
– 3000 zł opiekunowie chorych,
– 2400 zł rachunek za wywóz nieczystości.
Aby zapłacić za rachunek za dzierżawę terenu na którym jest schronisko potrzebujemy 2886,25 zł do końca kwietnia.

Dziękujemy za wszelkie wpłaty i ogromną pomoc, której doświadczamy z Państwa strony !

Czytaj dalej