RODO

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża ul. Magazynowa 14 02-652 Warszawa  e-mail: mokotowskiehospicjum@onet.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
  • zadań realizowanych w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Urząd Miasta Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Bank Żywności, sąd, prokuratura, policja,

4. Pani/Pana/ dane osobowe będą przechowywane:

  • zadań realizowanych w interesie publicznym:
   • w odniesieniu do wymogów umów zawartych z podmiotami administracji rządowej i samorządowej przez okres 5 lat,
   • w odniesieniu do umowy na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017 – przez okres 10 lat

5.posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 3, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00,

7. w przypadku świadczenia pomocy ( na podstawie umów zawartych z podmiotami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem udzielenia świadczenia , w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym – wymogiem ustawowym/umownym.

 

Czytaj dalej

Nie tylko hospicjum | Stowarzyszenie | Organizacja Pożytku Publicznego

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress