Pomoc więźniom

Od początku działalności w 1987 r. zgłaszali się do nas z prośbą o pomoc byli więźniowie, a czasem także aktualnie osadzeni. Korzystali ze wszelkich form opieki, leczenia, pomocy socjalnej, psychologicznej i charytatywnej, jaką mogliśmy im zaoferować, a także prawnej, co było dla nich ważne, gdyż od początku pracowali u nas – początkowo jako wolontariusze – doświadczeni prawnicy.

Mieliśmy też merytoryczne kontakty z sądami i kuratorami sądowymi i społecznymi, a ilość podopiecznych i pacjentów z grupy byłych więźniów wciąż wzrastała.

W 2013 roku uzyskaliśmy po raz pierwszy umowę dotacyjną u wsparcie merytoryczne naszego programu pod nazwą „Życie od Nowa” z Ministerstwa Sprawiedliwości, dzięki czemu udaje się sukcesywnie pogłębiać i rozszerzać zakres pomocy. To leczenie stacjonarne w Domu im. Ks. Boduena – Schronisku szpitalnym dla bezdomnych i chorych, jak również w Poradni Lekarskiej i Gabinecie Rehabilitacji, pomoc socjalna, prawna, psychologiczna i duszpasterska w naszej siedzibie przy ul. Magazynowej 14. W 2014 r. wdrożyliśmy też nową formę zajęć wspólnych z ekipą Aresztu Śledczego przy ul. Kłobuckiej na terenie tego Zakładu, które prowadzimy do tej pory.

Wszystkie formy naszej pomocy są bezpłatne.

Obecnie realizujemy Program „Życie od nowa- Program Kompleksowej Pomocy Byłym Więźniom i ich Rodzinom w roku 2018” Współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Czytaj dalej

Nie tylko hospicjum | Stowarzyszenie | Organizacja Pożytku Publicznego

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress