O nas

«Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach» /Łk 13, 19/

Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, to nie tylko hospicjum ale cała paleta inicjatyw pomocowych, których wspólnym mianownikiem jest ich podmiot, czyli ludzie potrzebujący, ubodzy i chorzy. Sztandarowe dziedziny naszej działalności to:

Hospicjum domowe Poradnia lekarska Schronisko szpitalno-specjalistyczne Jadłodajnia Punkt pomocy socjalnej, charytatywnej i psychologicznej Punkt pomocy prawnej

Powstaliśmy w 1987 roku dzięki czemu jesteśmy najstarszym hospicjum na Mazowszu i jednym z najstarszych w Polsce. Naszym celem jest niesienie kompleksowej pomocy ludziom chorym oraz ludziom, którzy pozostają w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i społecznej. Cała udzielana przez nam ludziom pomoc jest całkowicie bezpłatna. Hospicjum swoją działalność opiera o treść Ewangelii, zwłaszcza o dwudziesty piąty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza:

«Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili"» /Mt 25, 37-38/

Działamy w sposób nietypowy, bo łączymy zasady i idee ruchu hospicyjnego z inspiracji Cicely Saunders z formułą kompleksowej pomocy najuboższym i bezdomnym błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, która w końcu lat 80-tych pomogła nam opracować autorski program działania. Czerpiąc inspirację od świętego Franciszka i świętego Brata Alberta staramy się wspomagać biednych, chorych, skrzywdzonych i zagubionych. Nie nam jest ludzi sądzić i potępiać! Wybraliśmy drogę trudną, wymagającą wielonurtowości, pomocy psychologicznej, walki z biedą, chorobą i samotnością – najgorszą chorobą człowieka, walki o godność człowieka.

Wszyscy podopieczni, a jest ich w naszych kartotekach wiele tysięcy, to ludzie nękani biedą i ciężkimi chorobami, takimi jak nowotwory, choroby serca, stwardnienie rozsiane, paraliże, stany po amputacjach i wiele innych. To także ludzie niepełnosprawni, rodziny inwalidzkie i z chorymi dziećmi,  ogromna ilość bezdomnych, nieubezpieczeni, rodziny wielodzietne, niepełne po śmierci lub odejściu małżonka,rodziny dysfunkcyjne i zagrożone patologią, osoby maltretowane w domu, które nie mogą zapewnić dzieciom właściwej opieki i godziwych warunków rozwoju i wielu po prostu bardzo ubogich ludzi. Zasięg naszego działania to Warszawa i okolice ale wielu podopiecznych przyjeżdża z daleka, bezdomni są z całej Polski.

Czytaj dalej

Nie tylko hospicjum | Stowarzyszenie | Organizacja Pożytku Publicznego

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress